Kamko

Нобилити

Състав: 100% вълна

Плътност: 500 000 възли/кв.м.

Височина на велура: - 9мм

2554 100
2588 100
2588 1968
2601 90
2742 68
3348 19
2301 100
2302 100
2304 10075
2548 19
2554 68
2304 10075
2772 75
2891 19
2940 19