Kamko

Optima

Обща дебелина, mm (EN428)

1,4

Дебелина на защитния прозрачен слой, mm (EN429)

0,2

Обща тежина, g/m2 (EN430)

1400