Kamko

Premium

Обща дебелина, mm (EN428)

3,2

Дебелина на защитния прозрачен слой, mm (EN429)

0,3

Обща тежина, g/m2 (EN430)

2300