Kamko

Super S

Обща дебелина, mm (EN428)

3

Дебелина на защитния прозрачен слой, mm (EN429)

0,25

Обща тежина, g/m2 (EN430)

1900