Kamko

Нобилити

Състав: 100% вълна

 

Плътност: 500 000 възли/кв.м.