Kamko

София

Състав: 100%PP, HS

 

Плътност: 352 000 възли/кв.м.